طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yank به فارسی yank یعنی چه

yank


)yankee(ضربه ناگهانى و شديد،تکان شديدوسخت ،تشنج ،زودکشيدن ،تکان تنددادن ،امريکايى
ورزش : بيرون کشيدن بازيگر کم کار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها