معنی و ترجمه کلمه yard man به فارسی yard man یعنی چه

yard man


کسيکه براى اداره کارهاى طويله اجير ميشود،مهتر گاو،متصدى محوطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها