طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yard track به فارسی yard track یعنی چه

yard track


علوم نظامى : ريل موقت در داخل محوطه انبارها و يا باراندازها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها