طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yaup به فارسی yaup یعنی چه

yaup


)yawp(خميازه کشيدن ،زوزه ،جيغ زدن ،وراجى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها