طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yearly allowance به فارسی yearly allowance یعنی چه

yearly allowance


مقررى ساليانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها