طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yee jupkki به فارسی yee jupkki یعنی چه

yee jupkki


ورزش : ضربه پا،چاگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها