طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yeild point به فارسی yeild point یعنی چه

yeild point


حد جارى شدن ،مرز ريختن ،حد فلواژ
معمارى : نقطه تسليم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها