طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yellow flag به فارسی yellow flag یعنی چه

yellow flag


ورزش : پرچم زرد بمعناى خطر درجلو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها