طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yeoman به فارسی yeoman یعنی چه

yeoman


)yeomanly(خرده مالک ،کشاورز،مالک جزء
علوم نظامى : دفتردار ناو
علوم دريايى : دفتردار ناو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها