طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yerk به فارسی yerk یعنی چه

yerk


سيخ زدن ،سک زدن ،برانگيزاندن ،شلاق زدن کوبيدن ،قاپيدن وبردن ،محکم بستن ،فشار دادن ،هل دادن ،شکاف برداشتن ،لگد،مشت ،ضربت ،حرکت سريع و شديد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها