معنی و ترجمه کلمه yesterday به فارسی yesterday یعنی چه

yesterday


ديروز،روز پيش ،زمان گذشته


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها