معنی و ترجمه کلمه yesterday به فارسی yesterday یعنی چه

yesterday


ديروز،روز پيش ،زمان گذشته


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها