معنی و ترجمه کلمه yield strength به فارسی yield strength یعنی چه

yield strength


عمران : تاب ارتجاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها