طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yogic به فارسی yogic یعنی چه

yogic


)yoga(رياضت ،فلسفه جوکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها