معنی و ترجمه کلمه yogurt به فارسی yogurt یعنی چه

yogurt


( )yoghurt(امر ).ماست ،يوقورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها