طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه you are mistaken به فارسی you are mistaken یعنی چه

you are mistaken


اشتباه کرده ايد،خطا رفته ايد،در اشتباه هستيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها