معنی و ترجمه کلمه you did w to leave the place به فارسی you did w to leave the place یعنی چه

you did w to leave the place


خوب کارى کرديد که از انجا رفتيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها