طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه you will spoil the child به فارسی you will spoil the child یعنی چه

you will spoil the child


(اخلاق ) بچه را فاسد خواهيد کرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها