معنی و ترجمه کلمه young turk به فارسی young turk یعنی چه

young turk


افسر جوان افراطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها