طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه your obedient servant به فارسی your obedient servant یعنی چه

your obedient servant


بنده فرمانبردار شما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها