طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه your reverence به فارسی your reverence یعنی چه

your reverence


جناب اقاى ،عنوان کشيشان که برابر است با عناوين قديمى ايران

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها