طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zapp flap به فارسی zapp flap یعنی چه

zapp flap


علوم هوايى : شکل ابتدائى فلپهاى لبه فرار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها