طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zen به فارسی zen یعنی چه

zen


فرقه بوداييان طرفدار تفکر و عبادت ورياضت
ورزش : استراحت بحالت نشسته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها