طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zener breakdown voltage به فارسی zener breakdown voltage یعنی چه

zener breakdown voltage


علوم مهندسى : ولتاژ شکست زنرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها