طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zener voltage به فارسی zener voltage یعنی چه

zener voltage


علوم مهندسى : ولتاژ زنر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها