طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zinky به فارسی zinky یعنی چه

zinky


zincky(، )zincyبشکل روى ،داراى ظاهرى شبيه فلز روى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها