طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zombi به فارسی zombi یعنی چه

zombi


)zombie(مارخدا،خدايى بشکل مار(در ميان سرخ پوستان)،روحى که بعقيده سياه پوستان ببدن مرده حلول کرده و انراجان تازه بخشد،انسان زنده شد،ادم احمق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها