طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zone of dispersion به فارسی zone of dispersion یعنی چه

zone of dispersion


علوم نظامى : منطقه پراکندگى گلوله ها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها