طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zone of rock fracture به فارسی zone of rock fracture یعنی چه

zone of rock fracture


عمران : ناحيه اى از سنگ کره که داراى سنگهاى شکافدار ميباشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها