طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zoogeographic به فارسی zoogeographic یعنی چه

zoogeographic


)zoogeoraphical(وابسته به جغرافياى حيوانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها