طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zooparasite به فارسی zooparasite یعنی چه

zooparasite


انگل حيوانى ،حيوان انگل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها