طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zygomatic به فارسی zygomatic یعنی چه

zygomatic


( )zygoma(ج.ش ).استخوان قوس وجنه ،استخوان گونه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها