طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zygosis به فارسی zygosis یعنی چه

zygosis


اميختگى جنسى ،ترکيب ،پيوستگى ،لقاح

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها