معنی و ترجمه کلمه آبستن به انگلیسی آبستن یعنی چه

آبستن

anticipant
big
enceinte
expectant
gravid
gravida
great
heavy
impregnant
pergnant
pregnant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها