معنی و ترجمه کلمه آب نبات یا شیرینى که در سر چوب نصب شده و بچه ها آن را مى مکند به انگلیسی آب نبات یا شیرینى که در سر چوب نصب شده و بچه ها آن را مى مکند یعنی چه

آب نبات یا شیرینى که در سر چوب نصب شده و بچه ها آن را مى مکند

lollipop
lollypop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها