معنی و ترجمه کلمه آتش دار به انگلیسی آتش دار یعنی چه

آتش دار

igneous

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها