معنی و ترجمه کلمه آتش دار به انگلیسی آتش دار یعنی چه

آتش دار

igneous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها