معنی و ترجمه کلمه آثار هنرى و تفوق سیاسى نواحى مجاور این ناحیه به انگلیسی آثار هنرى و تفوق سیاسى نواحى مجاور این ناحیه یعنی چه

آثار هنرى و تفوق سیاسى نواحى مجاور این ناحیه

mycenaean
mycenian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها