معنی و ترجمه کلمه آخرین تمرین نمایش که بازیگران بالباس کامل نمایش به روى صحنه مى آیند به انگلیسی آخرین تمرین نمایش که بازیگران بالباس کامل نمایش به روى صحنه مى آیند یعنی چه

آخرین تمرین نمایش که بازیگران بالباس کامل نمایش به روى صحنه مى آیند

dress rehearsal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها