معنی و ترجمه کلمه آدمکش سریع العمل در میان جماعت اوباش به انگلیسی آدمکش سریع العمل در میان جماعت اوباش یعنی چه

آدمکش سریع العمل در میان جماعت اوباش

triggerman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها