معنی و ترجمه کلمه آدم دون و پستى که از خطر مى گریزد به انگلیسی آدم دون و پستى که از خطر مى گریزد یعنی چه

آدم دون و پستى که از خطر مى گریزد

dastard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها