معنی و ترجمه کلمه آدم فاسد و هرزه به انگلیسی آدم فاسد و هرزه یعنی چه

آدم فاسد و هرزه

hellbender

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها