معنی و ترجمه کلمه آدم مهمل به انگلیسی آدم مهمل یعنی چه

آدم مهمل

bobtail
dud
scowler

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها