معنی و ترجمه کلمه آدم مهمل به انگلیسی آدم مهمل یعنی چه

آدم مهمل

bobtail
dud
scowler


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها