معنی و ترجمه کلمه آراسته به برگ غار به انگلیسی آراسته به برگ غار یعنی چه

آراسته به برگ غار

laureate

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها