معنی و ترجمه کلمه آرزومند به انگلیسی آرزومند یعنی چه

آرزومند

ambitious
anxious
appetent
aspirant
avid
desirous
solicitous
wishful
wistful

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها