معنی و ترجمه کلمه آزادى زندانیان و اسرا به قید قول شرف به انگلیسی آزادى زندانیان و اسرا به قید قول شرف یعنی چه

آزادى زندانیان و اسرا به قید قول شرف

parole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها