معنی و ترجمه کلمه آزمایش سخت به انگلیسی آزمایش سخت یعنی چه

آزمایش سخت

gaff
tribulation

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها