معنی و ترجمه کلمه آشنایى به انگلیسی آشنایى یعنی چه

آشنایى

acquaintance
acquaintanceship
acquaintedness
familiarity
friendship
orientation

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها