معنی و ترجمه کلمه آغاز چند کلمه پیاپى با یک حرف متشابه الصورت به انگلیسی آغاز چند کلمه پیاپى با یک حرف متشابه الصورت یعنی چه

آغاز چند کلمه پیاپى با یک حرف متشابه الصورت

alliteration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها