معنی و ترجمه کلمه آلت مخصوص سنجش درجه نفوذ اشعه مجهول به انگلیسی آلت مخصوص سنجش درجه نفوذ اشعه مجهول یعنی چه

آلت مخصوص سنجش درجه نفوذ اشعه مجهول

penetrameter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها