معنی و ترجمه کلمه آلیاژ جیوه با چند فلز دیگرکه براى پر کردن دندان و آئینه سازى به کار مى رود به انگلیسی آلیاژ جیوه با چند فلز دیگرکه براى پر کردن دندان و آئینه سازى به کار مى رود یعنی چه

آلیاژ جیوه با چند فلز دیگرکه براى پر کردن دندان و آئینه سازى به کار مى رود

amalgam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها