معنی و ترجمه کلمه آماس سلول هاى خاردار بافت پوششى مالپیقى به انگلیسی آماس سلول هاى خاردار بافت پوششى مالپیقى یعنی چه

آماس سلول هاى خاردار بافت پوششى مالپیقى

acanthoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها